Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze

Tom prezentuje 20 artykułów i stanowi podsumowanie prowadzonych badań archiwistów, archeologów i historyków.
To barwna mozaika z dziejów średniowiecznego Mazowsza.