Ludwika Maria Gonzaga (1611–1667). Między Paryżem a Warszawą

Portret niezwykłej kobiety, Ludwiki Marii Gonzagi, która u jednych budziła podziw i uznanie, u innych zaś nienawiść. Swym uporem i energią oddała nieocenione zasługi Rzeczypospolitej i swemu małżonkowi Janowi Kazimierzowi.

Książka składa się z dziesięciu artykułów napisanych przez renomowanych specjalistów i jest kolejnym tomem z serii „Studia i Materiały”.