Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III

Powojenna odbudowa Zamku pozostawiła wiele pytań o jego dzieje bez wyczerpującej odpowiedzi. Należy do nich inwestycja z początków XVII w., z czasów Zygmunta III Wazy. Książka jest próbą usystematyzowania i wzbogacenia wiedzy na temat rozbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III.
Poza dalszą kwerendą, pogłębioną analizą i edycją odszukanych źródeł autor sięgnął po rzadziej wykorzystywane narzędzia badawcze: rozpoznanie kontekstów przedsięwzięcia oraz analizę geometrii pięcioboku zamkowego jako metodę identyfikacji stylowej i autorskiej projektu.

Publikacja rozpoczęła cenioną serię naukową „Studia i Materiały”.
Książka jest laureatem nagrody Varsaviana 2013/2014 w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej.