Urząd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII–XVIII wieku (1632–1736)

Książka przedstawia funkcjonowanie urzędu marszałkowskiego koronnego, jednej z najważniejszych instytucji władzy wykonawczej w dawnej Rzeczypospolitej. Publikacja wnosi wiele istotnych spostrzeżeń na temat funkcjonowania Rzeczypospolitej i jej organów w okresach regnum.

Książka otrzymała nagrodę Varsaviana 2015/2016 w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej.