Książka jest podsumowaniem dotychczasowych badań nad literaturą piękną i piśmiennictwem doby panowania Zygmunta III i jego synów. Porusza zagadnienia związane z patronatem polskich Wazów nad literatami i wpływem monarchów na ich twórczość. Ukazuje sposoby, formy oraz zespół toposów, które służyły ludziom pióra do heroizowania i upamiętniania zarówno całej dynastii, jak i poszczególnych jej przedstawicieli. Przedstawia też obraz polskich Wazów w świetle piśmiennictwa niemiecko- i francuskojęzycznego.
XI tom serii „Studia i Materiały”