Studia i Materiały

Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej

Koronacja Władysława Łokietka zakończyła blisko dwustuletni okres rozbicia dzielnicowego. Władca niewielkiego księstwa musiał pokonać wielu przeciwników, bo pod swoim zwierzchnictwem zjednoczyć państwo. W wielu aspektach jego działania były nowatorskie. Dzieje odnowionej monarchii są przedmiotem licznych badań, jednak rządy Władysława Łokietka nie doczekały się jednoznacznej oceny.

16 esejów polskich i czeskich historyków podejmuje istotne problemy związane z jego panowaniem. Wśród autorów znaleźli się m.in. Andrzej Marzec, Janusz Grabowski, Marta Piber-Zbieranowska. Publikacja koncentruje się wokół polityki wewnętrznej i zagranicznej Władysława Łokietka, porusza także tematy związane z genealogią, fundacjami architektonicznymi oraz postacią królowej Jadwigi.