O serii
Zasady etyczne
Proces recenzji
Recenzenci

O serii

banner studia i materały


Założenia serii

W ramach zamkowej serii wydawniczej „Studia i Materiały” publikowane są monografie naukowe oraz tomy zbiorowe, recenzowane przez cenionych badaczy różnych dyscyplin. W serii ukazują się tomy poświęcone historii rozbudowy gmachu i wyposażenia wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie od okresu piastowskiego po wiek XX. Kolejny nurt badawczy stanowią studia dotyczące mieszkańców warszawskiego gmachu, poczynając od czasów, gdy stanowił siedzibę książąt mazowieckich, po II RP, kiedy to pełnił funkcję oficjalnej rezydencji prezydenta. Zamek Królewski był również miejscem pracy sejmu oraz najważniejszych urzędów monarchii polsko-litewskiej – te zagadnienia, a także zakresy kompetencji i postawy najważniejszych urzędników państwowych, stanowią kolejny ważny problem badawczy zamkowej serii. Ważnym tematem są badania nad mecenasem artystycznym oraz literackim kolejnych polskich monarchów i ich małżonek, jak również studia poświęcone ceremoniałowi i życiu dworskiemu, kulturze politycznej oraz stosunkom dyplomatycznym w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.