O serii
Zasady etyczne
Proces recenzji
Recenzenci

Zasady etyczne

Redakcja zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki wydawniczej. Ponosi odpowiedzialność za poziom naukowy publikowanych tekstów, dążąc przy tym do zaspokojenia potrzeb czytelników i autorów, zachowania integralności dorobku akademickiego, standardów intelektualnych i etycznych. W tym celu korzysta m.in. z systemów do wykrywania fałszerstwa danych i plagiatów oraz stosuje ustrukturyzowane zasady redakcyjne. Redakcja przestrzega zasad dotyczących poufności, praw autorskich i własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku.

Redakcja wspiera zasady COPE
Code_of_conduct_for_journal_editors_1.pdf (publicationethics.org)
Partycypacja współautorów musi być wyraźnie zaznaczona w tekście. Rozpoznanie przypadków autoplagiatów, plagiatów, tzw. ghostwritingu i tzw. guest authorshipu powoduje odrzucenie tekstu