O serii
Zasady etyczne
Proces recenzji
Recenzenci

Recenzenci

prof. Urszula Augustyniak (UW)
dr hab. Jakub Basista, prof. UJ (UJ)
prof. Juliusz A. Chrościcki (UPJPII)
prof. Jerzy Dygdała (UMK)
prof. Maciej Forycki (UAM)
prof. Robert Kunkel (PW)
prof. Jerzy Maroń (UWr)
dr hab. Mariusz Milewski, prof. UKSW (UKSW)
prof. Jakub Niedźwiedź (UJ)
prof. Andrzej Rachuba (PAN)
prof. Maria Starnawska (UPH)