O serii
Zasady etyczne
Proces recenzji
Recenzenci

Proces recenzji

  • Autor monografii naukowej lub też redaktorzy naukowi tomu zbiorowego składają monografię/zbiór artykułów wraz z: numerem ORCiD i afiliacją autorów, abstraktem w jęz. angielskim (ew. polskim), słowami kluczowymi, bibliografią, indeksem oraz kompletem ilustracji wraz z prawami do publikacji.
  • Nadesłane propozycje wydawnicze poddawane są wstępnej ocenie formalnej przez redakcję, a następnie przekazane do recenzji naukowej.
  • Monografie/tomy zbiorowe oceniane są przez dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy nie są członkami redakcji serii.
  • Proces recenzyjny jest anonimowy. Autorzy monografii i poszczególnych tekstów w tomach zbiorowych nie znają nazwisk recenzentów. Może tak, a co jest prawdą
  • Recenzje mają formę pisemną.
  • Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia monografii/tomu zbiorowego do druku. Przyjmowane są teksty, które otrzymają dwie recenzje dopuszczające je do publikacji.
  • Autor jest zawsze informowany o wynikach recenzji. Przesyła mu się
  • uwagi krytyczne i sugestie zmian celem dokonania koniecznych poprawek.
  • Artykuł po poprawkach może być ponownie skierowany do recenzenta, jeśli zakres dokonanych zmian był znaczący.