Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów

Polska i Europa jagiellońska – sukces czy porażka? Odpowiedzi na to i inne pytania poszukiwali uczestnicy sesji naukowej „Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów”, zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.